Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Trung Quấc

 


Bài Số 1 - Sun and Moon Pagoda Guilin

 

 


Bài Số 2 - North Pagoda Suzou China

 


Bài số 3 Chùa Qixia Quế Lâm
 
Bài Số 4 Đi T́m Vết Chân Đức Phật Tại Rung Shen

 

 


Bài số 5- Tháp Wild Goose  Xi-An
 
Bài số 6 - Nanputuo Temple Xiamen

 


Bài Số 7 - Chùa Nhựt Quang, Xiamen
 
Bài Số 8 - Ăn Bún Quế Lâm 吃米粉 Trung Quốc.

 


Bài Số 9 - Jin Jee Temple Xiamen
 
Bài Số 10 -Ju Sheng Pagoda Guilin

 


Bài Số 11 - Guliangyu Xiamen
 
Bài số 12 - Đại Bác Hulishan Xiamen

 


Bài Số 13 Nguyệt Lỉnh Thôn
 
Bài Số 14 Nguồn Cội Họ Đường

 


Bài Số 15 Đường Lên Nguyệt Lỉnh Thôn
 
Bài Số 16 - Đám Cưới Con Gái Họ Đường

 


Bài Số 17 - Khu Gia Cư Nguyệt Lỉnh Thôn
 
Bài Số 18 - Chùa Quan Âm Guan Yang

 


Bài Sô 19 - Xing An Tần Thủy Hoàng
 
Bài Sô 20 - Kênh Đào Ling Qu Quận Xing An.

 


Bài Số 21 - Ngôi Mộ Bí Mật Ling Qu
 
Bài Số 22 恭城油茶 - Trà Dầu Kung Thành

 


Bài Số 23 Thuyền Cẩm Thạch Bắc Kinh
 
Bài Số 24 -Tinh Giang Vương Phủ (靖江王府)

 


Bài Số 25 - Chùa Tinh Giang Vương Thành
 
Bài Số 26 Núi Ṿi Voi 象鼻山Guilin

 


Bài Số 27 Trái Túy Cầu và Ṿng Ngọc Thạch
 
Bài Số 28  Người Nghê Sị Trong Đêm

 


Bài Sô 29 - 黄姚古镇 Phố Cổ Huang Yao

 

Number of visits:; free hit counters