Phóng Sự Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Bài Số 11

 Vườn Lộc Uyển (Sarnath) - Ấn Độ

H́nh chụp Tháng 3 Năm 2013Sarnath - Vườn Lộc Uyển là một trong bốn thánh tích quang trong của Phật giáo.Sau khi đạt Chánh Quả, Ông đến Lộc Uyển (Sarnath) đi t́m lại năm vị tôn giả Kiều Trần Nhu. Tại đây đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên tại đây. Buổi thuyết pháp này được xem là một trong những bài giáo lư quan trọng nhất của Phật giáo. Một vài kinh điển nói đức Phật đạt chánh quả lúc 39 tuổi. Nhiều kinh điển Phật giáo nói trong vùng Hy Mả Lạp Sơn có 8 tiểu quốc, Ông đi truyền bá Phật pháp khắp cùng lục địa Ấn Độ. Hầu hết các tiểu vương và dân chúng trong vùng xin gia nhập tắng đoàn của Ông.

Đường B́nh

 


 


Hoa Văn điêu khắc Trên Tháp

 

 


Đây là cái nền gạch dấu tích c̣n lại của một ngôi chùa lớn cho thấy vị trí đức Phật ngồi thiền định. Theo Ngài Huyen Tsang chiều cao của ngôi chùa 61 metre. Ch́u dày của bức tường là để chóng đở cho một cấu trúc siêu cao. Ngôi chùa xây trên một nền vuông mỗi bên đo 18,20 mét. Lối vào phía đông với một mandapa tư vuông. Ở phía trước có một cái vươn lộ thiên. Nh́n theo lối kiến trúc cơ bản và cách trang trí bằng gạch cho thấy ngôi chùa này được xây dựng trong thời kỳ Gupta.

 


 


 


 


Trụ Đá Vua A-Dục Asokha

 

Number of visits:  free hit counters