Chùa Phra That Pu Kaeo Tam Giác Vàng Thai Lan

Wat Phra That Pu Kaeo Golden Triangle Thailand

 

Theo Truyền Thuyết Chao Kaeo Ma Muang ngôi đền này được xây dựng khảng 750 Tây Lịch Tuy nhiên chiếu theo lối kiến trúc cho thấy nó phải được xây dựng khoăng thế Kỷ thứ 14 Tây Lịch
 

According to the Legend Chao Kaeo Ma Muang has this temple constructed around 759 AD However, the architecure indicates that it should have bên constructed around the 14th A.D

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters