Pilgrimage to Nepal  -  Hnh Hương Nepal

朝聖者尼泊尔

Chn Ngi Cha Ở Lm Tỳ Ni Nepal

A Group of Eight  Buddhist Temple in Lumbini District

Lumbini - Lm Tỳ Ni l một trong 14 khu hnh chnh của Nepal. Lm Tỳ Ni gm c 6 quận, một trong 6 quận ny c nhiều chủa xy dựng dưới sự bảo trợ do chnh phủ v cc tổ chức tn gio của nhiều nước trến thế giới.  Tất c cc cha xy dựng trong khu vực ny đều rất quy m. Phần lớn đ khởi cng xy dựng nhiều năm trước. C nhiều cha chưa hon tất... Hnh ảnh trong trang web ny chỉ chụp ở bảy ngi cha của bảy quốc gia.

cha Việt Nam Phật Quốc Lumbini,  cha Kampuchea Lumbini, Cha Trung Hoa, Cha Nepal,  Cha Miến Điện, cha Hn Quốc v Hong Gia Thailand.

 


Cambodian Temple
 
Cha Phật Quốc Việt Nam Lm Ty Ni

 

 


Lumbini Chinese Temple
 
Lumbini Nepalese Temple
 
Lumbini VietnamTemple

 

 


Lumbini Korean Temple
 
Lumbini Myanmar Temple
 
LLumbini Thai Templei

 


cha Ananda Bodhi Society Ca Tỳ
 
Cha 960 Lumbini

 


Cha Vương Thnh Thich Ca

 

Number of visits: free hit counters